Brugerindflydelse

Blandt forældrene vælges et forældreråd. Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder 4 gange om året. I møderne deltager forstander samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

På mødet behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til forstander og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.