Forældresamarbejde

Vi har respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen. Ved indskrivning af et barn i aflastning afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over den løbende dialog kan forældrene kontakte afdelingen på hverdage inden 12.00 og om aftenen efter kl. 21.00.

Afdelingen holder forældrearrangementer en gang årligt.

Den daglige kontakt mellem forældre/samarbejdspartnere foregår gennem Bostedssystemet, der er et netbaseret kommunikationssystem.

Man kommer på Bosted systemet ved at klikke på forældrelogon - find dette på forsiden. Her tastes det brugernavn og password, man har fået tildelt.