Fritid

Aflastningsopholdet er oplevelsesorienteret. Vi benytter os af nærmiljøet, naturen og kulturelle arrangementer.

Derudover arrangeres biograf, diskoteksaftener m.v. på tværs af afdelingerne.