Handlemøder

Vi udarbejder ikke handleplaner.

I dialog med forældre/samarbejdspartnere sikres en ensartethed i indsatsen omkring barnet/den unge.

Vi deltager kun i særlige tilfælde i handlemøder på skole/børnehave.