Tilbud

Aflastningsophold.

Der tilstræbes at tilbyde et fleksibelt aflastningsophold, hvor barnets/den unges behov samt forældrenes ønsker søges opfyldt, med hensynstagen til normeringen.

Afdelingen administrerer herudover en hjemmepasserordning, som er et tilbud til forældre til børn med handicap om pasning af barnet i eget hjem.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Aflastningen.