Udslusning

Den unge kan benytte aflastningsopholdet frem til det fyldte 18 år.

Man kan forblive i aflastningen året ud.

Ønsker kommunen at opsige aflastningstilbuddet er der 3 måneders opsigelsesvarsel.