Undervisning og beskæftigelse

Børn og unge i aflastning benytter deres dagtilbud. Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og aflastningen, hvilket overvejende foregår gennem brug af kontaktbog.

Aflastningen deltager ikke i skolemøder og sociale arrangementer arrangeret af dagforanstaltningen under aflastningsopholdet.