Omsorg

I dialog med forældrene aftales det, hvilke omsorgsopgaver vi varetager.

Vi er opmærksomme på og tager ansvar for barnets og den unges fysiske og psykiske velvære og trivsel.

Vi yder hjælp og støtte til daglige funktioner som hygiejne, spisning, leg, fritidsaktiviteter og socialt samvær.

Hvert barn eller ung har tilknyttet en kontaktpædagog, som er ansvarlig i forhold til barnets og den unges trivsel, koordinering og samarbejde med involverede parter.

Alle ansatte i afdelingen har kendskab til de enkelte børn og unge.

Støtteniveauet skal til enhver tid tilrettelægges set ud fra de personalemæssige rammer og den samlede børnegruppes behov for støtte.

Der er 2 vågne nattevagter til at betjene hele huset.