Pædagogisk indsats

Med udgangspunkt i det enkelte barns eller den unges ressourcer og individuelle behov, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, genkendelighed, oplevelser og udfordringer.

Stella/Nova er børnenes og de unges hjem, og opgaven er med udgangspunkt i barnets og den unges specifikke problemstillinger, at skabe et miljø, der danner grundlag for udvikling, trivsel og selvstændighed.

I det pædagogiske arbejde anvendes redskaber som:

TEACCH

Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children. 
Med udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge, at visualisere/strukturere de rammer og de støttesystemer børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har brug for.

PECS

The Picture Exchange Communication System.
Et kommunikativt redskab, der har til hensigt gennem visualisering, at skabe mulighed for, at børnene og de unge selvstændigt kan kommunikere med omverdenen (gerne uopfordret).

GENTLE TEACHING

Gentle Teaching er en pædagogisk filosofi og metode. Det er er hjerteorienteret pædagogik med fokus på samhørighed, nærvær, fællesskab og tilknytning.

Relationspædagogik

Skabe mulighed for interaktion mellem børnene og de unge, baseret på tryghed og sansestimuli.

Neuropædagogik

En specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager sit afsæt i en funktionsanalyse, der fremstiller hjernens intakte funktioner og fejlfunktioner (dysfunktioner) og på den baggrund anlægger et pædagogisk tiltag, der kompenserer for dysfunktionerne og trækker på samt søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner.

Marte Meo

Marte Meo betyder af egen kraft, der skabes forandring ved at mobilisere den enkeltes egne ressourcer. Med Marte Meo metoden bruges der video til at forbedre samspil mellem mennesker.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP, er et pædagogisk koncept, som indeholder det bedste af det, der virker. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.