Tilbud

Døgnophold i afdeling Ludvig.

Her ydes specialpædagogisk støtte, som er tilpasset barnets/den unges behov og udviklingsniveau i et familielignende miljø.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Ludvig.