Undervisning og beskæftigelse

Børn i den skolepligtige alder går i lokalområdets specialskoler.

De unge, der er udskrevet af skolen, frekventer kommunens aktivitetscenter eller den 3-årige ungdomsskole.

Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og Holberghus.

Der er afsat 30 minutter pr. måned i gennemsnit pr. barn til skolesamarbejde.

Holberghus deltager i i begrænset omfang og hvis forældrene ikke er repræsenteret i forældremøder og sociale arrangementer, der arrangeres af skolen.