Pasning i eget hjem

Ordningen tilbyder hjælp til pasning af børn med handicap i eget hjem. Ligeledes kan ordningen bruges som et alternativ eller et supplement til det at have et barn i aflastning på Holberghus.

Det er et overordnet mål i hjemmepasningsordningen at skabe et pusterum for den resterende familie. Hjemmepasningsordningen kan desuden have det formål langsomt at vænne barnet til et mere selvstændigt liv.

Se vores brochure her

Sådan foregår det

Hjemmepasningsordningen består af et team af unge mennesker, der via ordningen er tilknyttet Holberghus.

Det er ofte pædagogstuderende eller vikarer fra Holberghus som via oplæring, og hjemmebesøg sendes ud for at passe barnet i eget hjem.

Aflastningen på Holberghus er altid bagland for de hjemmepassere, der er ude i hjemmene i job.

Se kontrakt

Vi gør opmærksom på, at arbejdsmiljøloven også gælder for vores ansatte når de er på arbejde i private hjem. Derfor skal hjælpemidler til bl.a. forflytning være tilstede i hjemmet, hvis man vil frekventere vores pasningsordning.

Bestilling af hjemmepasser sker direkte til aflastningen på Holberghus tlf. 8915 74 12 alle ugens dage.