Forældresamarbejde

Vi arbejder på, at forældrene forbliver barnets/den unges primære netværk. Vi udviser respekt for forældrenes viden og kompetencer omkring deres barn og bakker dem op i forældrerollen.

Ved indskrivning af et barn eller ung på Holberghus afstemmes forventninger til samarbejdsniveauet.

Ud over dialogen i hverdagen kan der tilbydes kontakt til forældrene hver 14. dag af en ½ times varighed med kontaktpædagogen.

Alle børn og unge er registreret i vores netbaserede kommunikationssystem Bosted. Forældre tildeles en adgang til dette i forhold til eget barn og kan derved følge barnets hverdag og trivsel. Afdelingen afholder forældremøder to gange årligt. Herudover inviteres til sommer- og julearrangementer.

Man kommer på Bosted systemet ved at klikke på forældrelogon - find dette på forsiden. Her tastes det brugernavn og password, man har fået tildelt.

Dagbogen findes i menubjælken - klik på denne hvis du vil se dit barns dagbog.