Tilbud

Døgnophold i afdeling Stella/Nova.

Her ydes struktureret specialpædagogik i rammer, der er tilpasset målgruppen. Afdelingen er opdelt i to levegrupper med fast tilknyttet personale i hver gruppe.

Holberghus har i alt 24 normerede pladser heraf otte i Stelle/Nova.