Udslusning

Når barnet/den unge fylder 16 år, begynder arbejdet med at finde et egnet voksen botilbud.

Når der er fastlagt et botilbud, udarbejder afdelingen i samarbejde med det nye bosted en plan for flytning.

Der overleveres beskrivelser/støttesystemer, så overgangen bliver så gnidningsløs som muligt for den unge.

Kontaktpædagogen kan medvirke i 2 arbejdsdage i det nye tilbud.