Undervisning og beskæftigelse

Børn/unge, der er udskrevet af skolen, frekventerer kommunens aktivitetscenter eller den 3-årige ungdomsuddannelse.

For førskolebørn tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets behov og Holberghus ressourcemæssige ramme.

Der tilstræbes et tæt samarbejde mellem dagforanstaltningen og Holberghus. 
30 minutter pr. måned er der afsat i gennemsnit pr. barn til skolesamarbejde.

Holberghus deltager ikke i forældremøder og sociale arrangementer, arrangeret af skolen.