Målgruppe

Børn og unge i alderen 0-25 år der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Der tilbydes aflastningsophold for de ovennævnte målgrupper.

Institutionen er opdelt i tre selvstændige afdelinger med otte pladser på hver.

Stella/Nova med pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Læs mere om Stella/Nova

Ludvig fastboende med pladser for børn med med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om Ludvig fastboende

Ludvig aflastning med pladser for ovennævnte målgrupper fordelt på cirka 32 børn.

Læs mere om Ludvig aflastning