Om Holberghus

Holberghus er en døgninstitution under Randers Kommune og en del af Specialindsats for børn og unge under Center for Specialindsats for børn og unge, autisme og undervisning. Holberghus er beliggende i Mellerup.

Holberghus' målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der tilbydes aflastningsophold for de ovennævnte målgrupper.

Institutionen er opdelt i tre selvstændige afdelinger med otte pladser på hver:

  • Fjordhuset: pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Enghuset fastboende: pladser for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Enghuset aflastning: pladser for ovennævnte målgrupper.

Historie

Holberghus blev indviet den 1. august 1989 med 14 pladser, og udvides i 2001/2002 med 10 pladser til 24 pladser.

Institutionen flyttede til Mellerup i maj 2016.

Institutionen består nu af 8 pladser i Fjordhuset for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt 4 faste pladser og 6 aflastningspladser i Enghuset.