Om Holberghus

Hvad er Holberghus?

Holberghus er en døgninstitution under Randers kommune og en del af Børnecenter Randers. Holberghus er en områdeinstitution/specialinstitution beliggende i den nordlige del af Randers by.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er bygget op omkring begreber, som hver især repræsenterer noget specifikt

Kontakt

Administrationen på Holberghus er åben mandag-torsdag kl. 08.00-15.00, fredage kl. 08.00-14.00. Der kan ringes direkte til afdelingerne: Ludvig Fastboende: 8915 7413 Ludvig Aflastning: 8915 7412 Nova: 8915 7414 Stella: 8915 7404

Personale

Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, social- og sundhedsassistenter samt praktisk og administrativt personale.

Tilsynsrapport

Her kan du se rapporten fra et uanmeldt tilsyn i i 2011.

Miljøredegørelse

Her kan du se miljøredegørelserne for 2009 og 2010 for Holberghus.

Personalepolitik

Holberghus har en detaljeret personalepolitik. Er man ansøger til en stilling, er man velkommen til af rekvirere dele af denne.

Praktikforløb

Vi modtager øvelsesstuderende samt lønnede studerende fra henholdsvis Peter Sabroe Seminarium og Jysk Pædagog Seminarium, Randers.