Hvad er Holberghus?

Holberghus er en døgninstitution under Randers kommune og en del af Børnecenter Randers. Holberghus er en områdeinstitution/specialinstitution beliggende i den nordlige del af Randers by.

Holberghus blev indviet den 1. august 1989 med 14 pladser, og udvides i 2001/2002 med 10 pladser til 24 pladser. 
Institutionen består nu af 8 områdepladser, 8 pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og 8 aflastningspladser, som benyttes af ca. 32 aflastningsbørn. 

Institutionens målgruppe

Børn og unge i alderen 0-25 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der tilbydes aflastningsophold for de ovennævnte målgrupper. Institutionen er opdelt i tre selvstændige afdelinger med 8 pladser på hver.

  • Stella/Nova: pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Ludvig fastboende: pladser for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Ludvig aflastning: pladser for ovennævnte målgrupper fordelt på ca. 32 børn.