Hvad er Holberghus?

Holberghus er en døgninstitution under Randers Kommune og en del af Specialindsats for børn og unge Mellerup i Center for Specialindsats for børn og unge, autisme og undervisning. Holberghus er beliggende i Mellerup.

Holberghus blev indviet den 1. august 1989 med 14 pladser, og udvides i 2001/2002 med 10 pladser til 24 pladser. Institutionen flyttede til Mellerup i maj 2016.
Institutionen består nu af 8 pladser i Fjordhuset for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt 4 faste pladser og 6 aflastningspladser i Enghuset. 

Institutionens målgruppe

Børn og unge i alderen 0-18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der tilbydes aflastningsophold for de ovennævnte målgrupper.

  • Fjordhuset: pladser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Enghuset fastboende: pladser for børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
  • Enghuset aflastning: pladser for ovennævnte målgrupper.