Personale

Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, social- og sundhedsassistenter samt praktisk og administrativt personale.

Fjordhuset, Enghuset Fastboende og Aflastning

Personalet i alle tre afdelinger er socialpædagoger, studerende og omsorgsmedhjælpere.

Nattevagter

Der er om natten to vågne nattevagter på Holberghus.
Personalet består af omsorgshjælpere og Social og sundhedsassistenter.

Administration

Det administrative personale består af kontorassistenter, afdelingsleder samt Bostedsleder.