Personale

Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, social- og sundhedsassistenter samt praktisk og administrativt personale.

Stella/Nova

Personalet i Stella/Nova er socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere.

Ludvig Fastboende

Personalet i Ludvig Fastboende er socialpædagoger, lønnede studerende, omsorgsmedhjælpere og øvelsesstuderende.

Ludvig Aflastning

Personalet i Ludvig Aflastning er socialpædagoger, omsorgsmedhjælpere og øvelsesstuderende.

Nattevagter

Der er om natten to vågne nattevagter på Holberghus.
Personalet består af omsorgshjælpere og Social og sundhedsassistenter.

Administration

Det administrative personale består af kontorassistenter, afdelingsleder samt den daglige leder.