Personale og praktik

Medarbejdergruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, social- og sundhedsassistenter samt praktisk og administrativt personale.

Personalet i alle tre afdelinger er socialpædagoger, studerende og omsorgsmedhjælpere.

Der er om natten to vågne nattevagter på Holberghus. Personalet består af omsorgshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det administrative personale består af kontorassistenter, afdelingsleder samt bostedsleder.

Personalepolitik

Holberghus har en detaljeret personalepolitik.

Vores værdigrundlag er bygget op omkring begreber, som hver især repræsenterer noget specifikt.

  • kommunikation, herunder information
  • handicapforståelse
  • udvikling
  • relationer
  • respekt og anstændighed
  • engagement
  • samarbejde og forventninger
  • faglighed

Praktikforløb

Holberghus modtager studerende fra VIA i praktik. Herunder kan du finde vejledning og praktikstedsbeskrivelser.

Vejledning og uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse for Fjordhuset

Praktikstedsbeskrivelse for Enghuset - fastboende

Praktikstedsbeskrivelse for Enghuset - aflastning