Til forældrene

Børnene og de unge på Holberghus er forældrenes børn.

Vi arbejder med udgangspunkt i, at forældrene er børnene og de unges primære netværk. En af medarbejdernes fornemmeste opgaver er at sørge for, at der er klare aftaler med forældrene om opgave og ansvarsfordeling. En åben og ærlig dialog mellem forældre og medarbejdere er vigtig, hvis dette skal lykkes.

Se vores pårørendepolitik.

Børnene og de unge er i aflastning for, at forældre kan få luft i hverdagen. Og børnene er bl.a. her for at danne netværker og tilbydes oplevelser uden for hjemmet. Derfor henstilles der til, at der i aflastningsperioden ikke er forældrebesøg.

Forældreråd

Blandt forældrene til børn på Holberghus vælges et forældreråd. Der afholdes møde fire gange årligt.

Institutionens leder samt en valgt medarbejderrepræsentant deltager i møderne. På møderne behandles i dialog emner af såvel pædagogisk som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til bostedsleder.

Hvem?

Det tilstræbes, at der er repræsentation fra alle tre afdelinger i forældrerådet.

Der afholdes møder fire gange om året.

I møderne deltager bostedsleder samt en valgt medarbejderrepræsentant for Holberghus.

Opgaver

På møderne behandles i dialog emner af såvel pædagogiske som driftsmæssig karakter.

Forældrerådet er rådgivende i forhold til bostedsleder og inddrages ved ansættelse af pædagogisk personale.

Valg

Forældrerådet har mellem tre og seks medlemmer.

Medlemmerne vælges for en toårig periode i ulige år inden udgangen af september måned.

Det tilstræbes, at der er repræsentanter fra alle tre afdelinger.

Forældrerådsmedlemmerne udtræder af rådet, når det pågældendes barn udskrives fra institutionen. Senest ved udløbet af den valgperiode, hvor barnet bliver udskrevet. Forældrerådet vælger selv sin formand.