Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er bygget op omkring begreber, som hver især repræsenterer noget specifikt.

Vores overskrifter er:

 • Kommunikation/information 
 • Handicapforståelse 
 • Udvikling 
 • Relationer 
 • Respekt og anstændighed 
 • Engagement 
 • Samarbejde og forventninger 
 • Faglighed

Kommunikation/information

 • Vi søger information og dialog hos relevante sparringspartnere
 • Vi sikrer, at alle parter til enhver tid har de informationer, de skal bruge for at løfte opgaven optimalt
 • Vi giver barnet og den unge mulighed for at skabe rum til kommunikation/dialog med udgangspunkt i barnets og den unges funktionsniveau
 • Vi taler med hinanden/børnene/forældrene/samarbejdspartnere og ikke om hinanden/børnene/forældrene/samarbejdspartnere
 • Vi tager udgangspunkt i den positive indgangsvinkel, spørgende, nysgerrig, ærlig og undersøgende
 • Vi er imødekommende og lyttende
 • Vi sikrer, at alle involverede parter løbende er ført a jour

Handicapforståelse

 • Vi opnår relevant faglig kompetence gennem – at lytte, læse og lære
 • Vi sætter os ind i barnets specifikke problemstillinger
 • Vi ser ”det hele barn”, – det er ikke et handicappet barn men et barn med handicap
 • Vi tænker til enhver tid, de etiske og moralske dimensioner ind i vores arbejde med børnene og de unge
 • Vi tager udgangspunkt i barnets og den unges ressource

Udvikling

 • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vi tager udgangspunkter i ressourcer, sætter mål og handler
 • Vi ser, at forskellighed er en styrke, når der fokuseres på kerneopgaven og arbejdes mod fælles mål
 • Vi arbejder ud fra barnets individuelle handleplan, aktivitetsplan og behov
 • Vi sikre at der udarbejdes et uddannelsesoverblik i forhold til personalet en gang om året
 • Vi sikre at den individuelle viden gives videre via oplæg/undervisningsdag
 • Ved nye tiltag i organisationen skal der løbende evalueres og justeres
 • Vi prioriterer studerende, og et up to date fag relevant bibliotek

Relationer

 • Vi skaber muligheder for og støtte til udvikling af relationer
 • Vi skaber fælles oplevelser og traditioner
 • Vi vil udvise nærvær og tålmodighed i vores arbejde

Respekt og anstændighed

 • Vi vil, at udgangspunkt for samarbejde på alle niveauer foregår ud fra et ligeværdigt og anerkendende synspunkt
 • Vi sikre at alle til en hver tid føler sig værdigt behandlet i samarbejdet /dialogen
 • Vi anerkender forældrenes livsstil og hvad de måtte sætte i værk
 • Vi respekterer barnets og den unges egne initiativer og tiltag, giver plads hertil

Engagement

 • Vi har viljen til at engagere os i kulturen på Børnecenter Randers og bidrage til og føle ansvarlighed for udvikling af denne
 • Vi bidrager til og føler ansvarlighed for udvikling af de opgaver, som vi er stillet overfor
 • Vi vælger den positive tilgang til opgaverne

Samarbejde og forventninger

 • Vi viser tydelighed i forhold til de forventninger vi har til samarbejde
 • Vi vægter samarbejde på tværs af grupperne i huset med henblik på udveksling/udvikling

Faglighed

 • Vi ønsker konstruktiv refleksion og feedback
 • Vi ønsker bevidsthed omkring faglige kompetencer
 • Vi ønsker at tydeliggøre og formidle det faglige område