Visitation

Når der er truffet beslutning om, at jeres barn skal i aflastning eller bo permanent på Holberghus er fremgangsmåden følgende:

I henvender jer hos jeres kommunale sagsbehandler, som indsender et indstillingsskema til Randers Kommune, Social- og arbejdsmarkedsafdelingen, Laksetorvet, 8900 Randers C. - att. Jette Hassing.

Visitation foregår i samråd mellem Randers Kommune og Holberghus.

Det vil typisk være sådan, at barnet eller den unge kommer på en venteliste. Når der er en plads ledig på Holberghus i den afdeling, hvor barnet eller den unge er visiteret til, vil I få besked gennem jeres kommunale sagsbehandler. Siger I ja til pladsen, bliver I kontaktet af Holberghus for nærmere aftale.

Opstår der spørgsmål, som I har brug for at få besvaret, er I altid velkommen til at kontakte institutionen telefonisk eller lave en aftale om et besøg.